Turite klausimų? info@karuselle.com Kontaktai
(0)
lt
en pl ru
Prekių krepšelis (0)
Jūsų pirkinių krepšelis tuščias.
Rekomenduojame peržiūrėti populiariausias kategorijas:
0

PRIVATUMO POLITIKA

 

Šioje Privatumo politikoje išdėstyta, kokią informaciją renka „Karuselle“, kaip ir iš kokių šaltinių ši informacija yra renkama, ką „Karuselle“ daro su surinkta informacija ir kaip ši informacija yra apsaugota, saugoma. Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir/arba sukurdami paskyrą Interneto svetainėje, jūs pritariate ir sutinkate su šioje Privatumo politikoje ir taip pat Bendrosiose sąlygose (toliau tekste – „Sąlygose“) išdėstytomis nuostatomis.

 

Visi Naudotojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi pagal Lietuvos ir ES duomenų apsaugos įstatymus.

 

Terminai, kurie yra rašomi iš didžiosios raidės ir nėra apibrėžti šioje Privatumo politikoje, turi mūsų Sąlygose apibrėžtą reikšmę.

 

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

1.1 Duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojai ir taikymo sritis

 

Bet kokios asmeninės informacijos, kuri buvo pateikta arba renkama Interneto svetainėje, valdytojas yra UAB „Karuselle“, juridinio asmens kodas 304497677, kurios registruota buveinė yra adresu: Sakalų g. 6-40, LT-08124 Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

Ši Privatumo politika netaikoma tais atvejais, kai asmeninė informacija yra renkama trečiųjų šalių, kurios gali sąveikauti su mūsų Interneto svetaine, ir netaikoma asmeninei informacijai, surinktai bet kokioje kitoje Interneto svetainėje arba neprisijungus prie „Karuselle“ (išskyrus atvejus, kai tiksliai nurodyta kitaip).

 

Mokėjimo operacijas apdoroja ir mokėjimo duomenis tvarko Paysera LT, UAB. Opay solutions, UAB arba UAB „Click2Sell“ (priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo).

 

1.2 Renkama informacija

Bendrovė „Karuselle“ renka ir tvarko šią informaciją:

 

Šis sąrašas nėra galutinis ir ypatingais atvejais bendrovei „Karuselle“ gali reikėti rinkti papildomus duomenis, siekiant šioje Privatumo politikoje išdėstytų tikslų.

 

Interneto svetainė ir bendrovės „Karuselle“ paslaugos, apskritai, nėra skirtos asmenims, jaunesniems nei 18 metų amžiaus. „Karuselle“ sąmoningai nerenka asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 18 metų amžiaus naudotojų.

 

Visi Naudotojai yra informuoti, kokia informacija privalo būti pateikta bendrovei „Karuselle“ tam, kad ji galėtų teikti paslaugas (paprastai, pateikiant duomenis toks laukelis yra pažymėtas žvaigždute). Kita informacija yra neprivaloma ir gali būti pateikta savanoriškai, siekiant pagerinti mūsų paslaugų kokybę.

 

Bendrovė „Karuselle“ nesaugos Naudotojo duomenų ilgiau, nei būtina, siekiant šioje Privatumo politikoje išdėstytų tikslų. Duomenys turi būti saugomi, kol:

 

Ilgesnis nei nurodyta anksčiau asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

1.3 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

 

„Karuselle“ renka ir naudoja Naudotojų asmens duomenis šiais pagrindais:

· siekiant įgyvendinti su Pirkėjais ir Pardavėjais sudarytą sutartį (užtikrinti Paskyros veikimą, parduoti / pristatyti Prekes)

 

Naudotojo sutikimo pagrindu „Karuselle“ duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais, siekdama siųsti užsisakytus naujienlaiškius, reklaminius pasiūlymus. Naudotojas sutikimą bet kada gali atšaukti.

 

1.4 Duomenų tvarkymo tikslai

 

Pagrindinis Naudotojo duomenų tvarkymo tikslas - pasiūlyti Naudotojams optimalią, efektyvią ir asmeniniams poreikiams pritaikytą patirtį Interneto svetainėje. „Karuselle“ jūsų asmens duomenis naudoja:

 

 

2. TREČIŲJŲ ŠALIŲ VYKDOMAS DUOMENŲ RINKIMAS IR PANAUDOJIMAS

 

2.1 Keitimasis duomenimis su trečiosiomis šalimis

 

Interneto svetainėje surinkta asmeninė informacija yra skirta „Karuselle“ naudojimui, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 1.4 skyriuje.

 

Interneto svetainėje surinkta asmeninė informacija yra skirta „Karuselle“ naudojimui, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 1.4 skyriuje. „Karuselle“, veikdama kaip atstovas, perduoda Prekes įsigijusių Pirkėjų duomenis minėtų Prekių Pardavėjams (informaciją apie užsakymą, Pirkėjo kontaktinę informaciją, pristatymo informaciją ir (ar) kitą informaciją, kuri yra būtina tinkamam užsakymo įvykdymui).

 

„Karuselle“ duomenis taip pat gali perduoti paslaugų teikėjams, padedantiems „Karuselle“ teikti savo paslaugas. Tokie paslaugų teikėjai yra: duomenų apdorojimo paslaugas teikiantys subjektai, duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

 

Mokėjimo operacijas apdoroja ir mokėjimo duomenis tvarko Paysera LT, UAB. Opay solutions, UAB arba UAB „Click2Sell“ (priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo). „Karuselle“ nerenka jokių duomenų apie Vartotojų atsiskaitymo priemones, tik informaciją apie atliktus mokėjimus už Prekes.

 

2.1.2 Teisės aktų laikymasis

 

„Karuselle““ gali dalintis jūsų duomenimis su valstybinėmis institucijomis, reguliavimo institucijomis, teisėsaugos institucijomis, teismais ir draudimo bendrovėmis, kai mus įpareigoja tai daryti:

· laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų pagal galiojančius įstatymus;

· siekiant apsaugoti Interneto svetainę, vadovaujantis Sąlygomis arba kita taikoma politika, įskaitant galimų tokios politikos pažeidimų tyrimą, ir siekiant įgyvendinti mūsų juridines teises;

· siekiant užtikrinti Interneto svetainės, bet kokio Vartotojo arba trečiosios šalies saugumą, teises, nuosavybę arba apsaugą;

 

2.2 Trečiosios šalies reklama

 

Trečiosios šalies reklamos paslaugų teikėjai arba reklamos agentūros, dirbančios jų vardu, kartais naudoja technologiją, skirtą pateikti reklaminius skelbimus, kurie talpinami Interneto svetainėje. Tokiu būdu jie automatiškai gauna jūsų IP adresą. Jie taip pat gali naudoti savo slapukus tam, kad įvertintų savo reklamų veiksmingumą ir pritaikytų reklamos turinį konkrečiam asmeniui. „Karuselle“ neturi prieigos arba galimybės valdyti slapukus arba kitas funkcijas, kurios gali būti naudojamos reklamuotojų ar trečiųjų šalių interneto svetainėse, ir ši Privatumo politika neapima tokių reklamuotojų bei trečiųjų šalių duomenų naudojimo Interneto svetainėse principų.

 

3. NAUDOTOJŲ DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS

 

Naudotojai turi konkrečias teises, susijusias su jų duomenų apsauga. Šios teisės išvardintos žemiau:

 

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš aukščiau paminėtų teisių, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: pagalba@Karuselle.com.

 

Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai „Karuselle“ kyla pagrįstų abejonių dėl Naudotojo, kuris susisiekė su mumis dėl aukščiau nurodytų teisių, asmens tapatybės, mes paprašysime papildomos informacijos, kad galėtume patvirtinti jūsų asmens tapatybę. Patvirtinus tapatybę, prašymas yra įgyvendinamas per 1 mėnesį, nebent dėl pagrįstų priežasčių to padaryti yra neįmanoma, tuomet šis terminas yra pratęsiamas dar 2 mėnesiams.

 

Naudotojai, manydami kad jų asmens duomenų apsauga galėjo būti pažeista, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt). Tačiau mes rekomenduojame pirmiausia susisiekti su mumis ir pabandyti surasti galimo ginčo taikų sprendimą.

 

4. APSAUGA

 

„Karuselle“ saugo Naudotojų informaciją naudodama tinkamas technines ir administracines apsaugos priemones, siekiant sumažinti praradimo, netinkamo panaudojimo, neleistinos prieigos, atskleidimo ir pakeitimo riziką.

 

Be to, „„Karuselle“ rekomenduoja, kad Naudotojai, siekdami padidinti savo saugumą internete, imtųsi bent jau žemiau išvardintų priemonių:

· kurdami slaptažodį naudotų mažiausiai 8 simbolius;

· vengtų naudoti tą patį slaptažodį kelioms interneto paskyroms;

 

5. BENDROS NUOSTATOS

 

„Karuselle“ kartais gali keisti Privatumo politiką. Atlikus pakeitimus, „Karuselle“ informuoja apie tai Naudotojus įkeldama pataisytą versiją į Interneto svetainę, ir nurodydama datą, kada buvo padaryti paskutiniai naujinimai.

 

Naudotojai supranta ir sutinka, kad tolesnis prisijungimas prie ir naudojimasis Interneto svetaine po to, kai buvo patalpinti bet kokie Privatumo politikos pakeitimai, reiškia pritarimą ir sutikimą su tokiu pakeitimu.

 

Tuo atveju, kai bet kokia Privatumo politikos nuostata yra laikoma negaliojančia, niekine arba neįgyvendinama dėl bet kokios priežasties, tokia nuostata neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

 

Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje datos.

 

 

Slapukų politika

Kai Naudotojai apsilanko arba naudojasi mūsų Interneto svetaine ar naudoja kitas priemones, kurias suteikia „Karuselle“, mes ar mūsų įgaliotieji paslaugų teikėjai gali naudoti daugybę skirtingų technologijų, skirtų informacijos kaupimui, siekdami jums suteikti geresnę, greitesnę ir saugesnę patirtį, ir taip pat propagavimo bei reklamavimo tikslais.

 

Ši Slapukų politika sukurta siekiant padėti Naudotojams geriau suprasti šias technologijas ir tai, kaip mes jas naudojame. Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir/arba susikurdami paskyrą mūsų Interneto svetainėje, jūs pritariate ir duodate sutikimą naudoti slapukus ir kitas technologijas, kaip aprašyta šioje Slapukų politikoje ir mūsų Privatumo politikoje.

 

Terminai, kurie yra rašomi iš didžiosios raidės ir nėra apibrėžti šioje Slapukų politikoje, turi Bendrosiose sąlygose (toliau tekste – "Sąlygose") apibrėžtą reikšmę.

 

1. ĮVADAS Į SLAPUKUS

 

Kas yra slapukai?

 

Jums lankantis Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai – nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje, Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje. Jie leidžia Interneto svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:

Slapukai padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį, pagreitinti Interneto svetainėje vykdomas paieškas, sukurti patogią ir draugišką Interneto svetainės aplinką, pateikti ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų Interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės lankytojų skaičių.

 

Pritaikant slapukų renkamą informaciją apie Jūsų veiksmus Interneto svetainėje, mes galime bendradarbiauti su analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (ar) trečiosioms šalims informaciją apie reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

 

Kodėl naudojame slapukus?

 

Slapukais siekiame:

 

Kaip slapukai naudojami reklamos tikslais?

 

Reklaminiai slapukai ir kita reklamos technologija, pvz., pikseliai (angl., pixels) ir žymos (angl., tags), padeda mums efektyviau pateikti reklaminius pranešimus. Jie taip pat padeda mums pateikti tyrimus ir ataskaitas reklamuotojams, suprasti ir tobulinti mūsų paslaugas ir žinoti, kada Jums buvo parodytas turinys.

 

Kokius slapukus naudojame?

 

Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų Interneto svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius mūsų Interneto svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Interneto svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Interneto svetainėje.

 

Visi mūsų naudojami slapukai naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu, išskyrus būtinuosius techninius slapukus. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Interneto svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje.

 

Žemiau išvardijame Interneto svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, aprašymą, sukūrimo momentą, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį.

 

Slapukų rūšys

Mūsų Interneto svetainėje gali būti naudojamos tokių rūšių slapukai:

Būtinieji techniniai slapukai

Šie slapukai Interneto svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Interneto svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Interneto svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Interneto svetainės paslaugas arba ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Dėl šios priežasties būtinųjų techninių slapukų atsisakyti nėra galimybės.

Funkciniai slapukai

Naudojant šiuos slapukus Interneto svetainės lankytojai gali išvengti nustatymų keitimo kaskart apsilankius Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos). Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitus veiksmus, pvz., kai Interneto svetainėje paliekate komentarą (jeigu tokia galimybė yra suteikiama). Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai mums parodo, ar buvote jau buvote lankęsis Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Interneto svetainės naudojimą ir padeda tobulinti Interneto svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti Interneto svetainėje vykstančius nesklandumus ir pan.

Tiksliniai (reklaminiai) slapukai

Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą mūsų Interneto svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Mes naudojame šią informaciją, siekdami pateikti Jums reklamą, atitinkančią Jūsų interesus. Reklaminiai – tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte reklamą ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Galime naudoti trečiosios šalies nustatytus slapukus, kad galėtume pateikti Jums labiau pritaikytą reklamą.

Mūsų Interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai[A1] :

Pirmosios šalies (mūsų) slapukai

Slapuko pavadinimas

Slapuko aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_ga , _gat, _gid, collect

Renka vartotojo nuasmenintą informaciją, kad būtų galima pasiūlyti vartotojui priimtiną turinį; naudojamas Google Analytics programos, kad būtų gaunami lankytojų skaičiaus srauto duomenys, pasirinktos vietos svetainėje, naršymo laikas, naršyklė.

Iškart

Sesija / 3mėn.

Sesijos metu (_gat _gid) ;

 

2 metus (_ga)

sesijos metu: Collect

PHPSESSID

 

Pavadinimas kinta, keičiantis sesijos algoritmui

Sesijos metu

Sesijos metu

Sesijos metu

Sesijos metu

History/scroll

Video peržiūros trukmė, laikas, dažnumas filmuko populiarumui įvertinti

Iškart

Sesijos metu

Sesijos metu

fr

Naudojamas Facebook kompanijos vartotojo įpročiams suprasti, kad būtų pateikiama vartotojui priimtina informacija

Sesijos metu

3 mėn.

Facebook.com

NID

Renka vartotojo informaciją, kad galėtų pateikti patrauklias ir įdomias reklamas vartotojui

Sesijos metu

6 mėn.

Google.com

Ads/ga-audiences

Sujungiamas su Google Analytics svetainės srautu, kad būtų galima suprasti vartotojų poreikius

Sesijos metu

Sesijos metu

Google.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečiųjų šalių slapukai

Slapuko pavadinimas

Slapuko tipas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečiųjų šalių slapukai ir įskiepiai (ang., plug – in)

Kai kurie slapukai Interneto svetainėje, yra pateikti kitų asmenų – trečiųjų šalių (pavyzdžiui, reklamos ir analitikos paslaugų teikėjų). Šios trečiosios šalys naudoja savo pačių slapukus analizuodamos, kiek ir kaip lankytojai lankėsi Interneto svetainėje, iš kokių kitų svetainių pateko į Interneto svetainę, kur judėjo toliau ir pan. Tokius slapukus kuriančios ir naudojančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų išsaugojimui. Kiti trečiųjų asmenų slapukai ir įskiepiai – kai kuriuose Interneto svetainės puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Šiais slapukais surenkamą ir perduodamą informaciją jų surinkimo ir perdavimo metu valdome kartu su jų savininkais kaip bendri valdytojai, tačiau nekontroliuojame ir nesame atsakingi už tai, kaip jie Jūsų informaciją tvarkys ir naudos toliau. Dėl slapukų veikimo specifikos mes neturime prieigos prie šių slapukų perduodamos informacijos, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomais slapukais renkamos informacijos.

 

Mūsų Interneto svetainėje yra naudojami šių trečiųjų šalių slapukai ir/ar įskiepiai (angl., plug – in):

Apie tai, kaip šios bendrovės naudoja slapukais surinktą informaciją, galite sužinoti jų privatumo politikose ar pasikreipę į jas tiesiogiai.

Facebook Pixel

Mūsų Interneto svetainė naudoja mažas JavaScript kodo dalelytes, kurios yra įdiegtos visuose mūsų Interneto svetainės puslapiuose. Šios kodo dalelytės, kurios vadinamos pikseliais, turi daugybę funkcijų, jų pagalba mes renkame informaciją apie Facebook reklamų paspaudimus ir jų pagalba Interneto svetainę aplankiusius lankytojus, informaciją apie interneto svetainę, kurioje buvo patalpinta tokia reklama ir iš kurios lankytojas pateko į Interneto svetainę, lankytojo naršyklės informaciją ir IP adresą bei lankytojų paspaudimus ir pan. veiksmus Interneto svetainėje.

 

Duomenų gavėjai

 

Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys ar duomenys, generuojami apsilankius mūsų Interneto svetainėje (tokie, kaip IP adresas, lokacija, slapukai, Jūsų naudojamos naršyklės ar įrenginio nustatymai ir informacija, naršymo data, laikas, trukmė, kita su naršyklės bei įrenginio veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) bendro naršymo svetainėje stebėsenos, statistikos, užimtumo, analizės, funkcionalumo užtikrinimo bei susijusiais tikslais gali būti tvarkomi, perduodami ar padaromi  prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics, Facebook Ads ir panašiomis paslaugomis, funkcionalumais ar produktais, tokie duomenų tvarkytojai arba gavėjai yra Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitose ne EEE valstybėse veikiančios bendrovės).

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse. Mes atidžiai stebime besivystančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų praktiką ir gaires dėl duomenų perdavimo už EEE ribų, ir kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys yra perduodami ir gali būti vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Tinkamam duomenų saugumo lygiui užtikrinti bei teisėtam duomenų perdavimui garantuoti, mes sudarome Europos Komisijos patvirtintas Standartines Sutarčių Sąlygas arba vadovaujamės kitais BDAR nustatytais pagrindais ir sąlygomis.

 

Slapukų valdymas ir ištrynimas

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.

 

Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Edge; Safari; Opera.

 

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bei http://www.youronlinechoices.com/.

 

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

4. BENDROS NUOSTATOS

 

„Karuselle“ gali kartkartėmis keisti Slapukų politiką. Atlikus pakeitimus, „Karuselle“ apie tai informuoja Naudotoją įkeldama pataisytą versiją į Interneto svetainę, ir nurodydama datą, kada buvo padaryti paskutiniai naujinimai.

 

Naudotojai supranta ir sutinka, kad tolesnis prisijungimas ir naudojimasis Interneto svetaine po to, kai buvo patalpinti bet kokie Privatumo politikos pakeitimai, reiškia pritarimą ir sutikimą su tokiu pakeitimu.

 

Slapukų politika galioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje datos.