Turite klausimų? info@karuselle.com Kontaktai
(0)
lt
en pl ru
Prekių krepšelis (0)
Jūsų pirkinių krepšelis tuščias.
Rekomenduojame peržiūrėti populiariausias kategorijas:
0

Bendrosios sąlygos

 

1. Terminai ir apibrėžimai

 

Šiose Bendrosiose sąlygose žemiau nurodyti terminai turi tokią reikšmę:

 

Pirkėjas – Naudotojas, perkantis arba įsigijęs Prekes Interneto svetainėje.

 

Komisinis mokestis – mokestis, kurį „Karuselle“ gauna už suteiktas paslaugas.

 

Neprofesionalus pardavėjas – Pardavėjas, kuris nėra užsiregistravęs Interneto svetainėje kaip Profesionalus Pardavėjas, pavyzdžiui, asmuo, kuris naudodamasis „Karuselle“, siūlo įsigyti Prekes Interneto svetainėje neprofesionaliais tikslais (nesusijęs su Pardavėjo verslo veikla).

 

Užsakymas – užsakymas, kurį Pirkėjas pateikė siekdamas įsigyti Prekę Interneto svetainėje.

 

Prekė – gaminys, kurį siūloma įsigyti Interneto svetainėje.

 

Prekės informacija – Prekę apibūdinanti informacija, kurią Pardavėjas patalpino Interneto svetainėje.

 

Profilio informacija – informacija Naudotojo profilyje, kurioje pateikti asmeniniai duomenys.

 

Nuolaidos kodas – nuolaidos kodas, suteikiantis Naudotojams teisę į kainos sumažinimą, permokos grąžinimą, nuolaidą arba kainos nuleidimą, kurį galima susigrąžinti nuo Interneto svetainėje įvykdytų pirkimų vertės.

 

Kaina – suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už Prekę „Karuselle“, kuri veikia kaip Pardavėjo atstovas arba, kai kuriais atvejais, kaip tiesioginis Prekės pardavėjas. Į ją įskaičiuoti visi mokesčiai ir Komisinis mokestis, tačiau neįskaičiuotos Pristatymo išlaidos bei muito mokesčiai.

 

Profesionalus pardavėjas – Pardavėjas, kuris Interneto svetainėje Prekes parduoda kaip verslininkas. „Karuselle“, siūlydama įsigyti savo Prekes yra laikoma Profesionaliu pardavėju.

 

Pardavėjas – Naudotojas, kuris parduoda Prekes Interneto svetainėje. Pardavėjas gali būti Neprofesionalus pardavėjas arba Profesionalus pardavėjas.

 

Pristatymo išlaidos – fiksuota išlaidų, kurias patiria „Karuselle“ pristatydama Prekes Pirkėjui, suma, kuri nėra įtraukta į Kainą.

 

Naudotojas – asmuo, kuris yra sulaukęs teisės aktuose numatyto amžiaus ir veiksnus sudaryti bei vykdyti sutartis, sudaromas Interneto svetainėje.

 

„Karuselle“ – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, kurios registruotos buveinės adresas: Sakalų g. 6-40, LT-08124 Vilnius, Lietuva, įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas: 304497677.

 

Pardavėjo grynoji kaina – galutinė Pardavėjui sumokama suma už Prekę (atskaičius visus mokesčius ir bet kokias kitas išlaidas, pavyzdžiui, Komisinį mokestį).

 

Sąlygos – šios Bendrosios sąlygos su priedais ir visais būsimais papildymais bei pakeitimais, reglamentuojančios naudojimąsi Interneto svetaine ir Prekių pardavimą.

 

Interneto svetainė – Interneto svetainė, kuri priklauso „Karuselle“ ir prie kurios galima prisijungti, pasinaudojant bet kokiu įrenginiu, šiuo adresu: http://www.karuselle.com.

 

2. Tikslas

 

„Karuselle“ teikia Naudotojams paslaugas, leisdama jiems parduoti ir pirkti gaminius „iš antrųjų rankų“, naudotas Prekes, kurie yra laikomi aukštos kokybės, madingais ir prabangos gaminiais, prekėmis ir aksesuarais. „Karuselle“ taip pat gali pasiūlyti savo parduodamų Prekių.

 

Sąlygos galioja visiems Interneto svetainės Naudotojams ir nustato tvarką, kuria „Karuselle“ suteikia prieigą prie Interneto svetainės ir leidžia parduoti ir pirkti Prekes.

 

Visi Naudotojai sutinka sudaryti pirkimo-pardavimo susitarimus sąžiningai ir vadovaujantis galiojančiais įstatymais bei šiomis Sąlygomis.

 

Visi Naudotojai turi atidžiai perskaityti šias Sąlygas. Naudotojai taip pat turi susipažinti su Privatumo politika ir Slapukų politika bei kitomis Interneto svetainės taisyklėmis.

 

Bet kokio Naudotojo užsiregistravimas Interneto svetainėje automatiškai reiškia, kad jis susipažino ir sutinka su Sąlygomis, Privatumo politika ir Slapukų politika.

 

Sąlygos taip pat automatiškai taikomos asmenims, įsigyjantiems Prekes be registracijos.

 

„Karuselle“ gali Sąlygas atnaujinti. Atlikus pakeitimus, „Karuselle“ apie tai Naudotojus informuoja įkeldama pataisytą versiją į Interneto svetainę, ir nurodydama datą, kada buvo padaryti paskutiniai pakeitimai.

 

Naudotojai supranta ir sutinka, kad tolesnis prisijungimas ir naudojimasis Interneto svetaine po to, kai buvo patalpinti bet kokie Sąlygų pakeitimai, reiškia pritarimą ir sutikimą su tokiu pakeitimu.

 

3. Paskyros registracija

3.1. Paskyros sukūrimas

 

Norėdami gauti prieigą prie visų Interneto svetainės funkcijų, Naudotojai turi susikurti paskyrą, pateikdami vardą, elektroninio pašto adresą ir slaptažodį arba pasinaudodami Facebook Connect funkcija.

 

Paskyros atidarymas Interneto svetainėje yra nemokamas. Naudotojai turi būti ne jaunesni nei 18 metų amžiaus ir turėti teisę sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

 

Naudotojai yra atsakingi už tai, kad būtų užtikrinta, jog informacija, kurią jie pateikia mums, yra teisinga ir išsami, ir už tai, kad mes būtume informuojami apie bet kokius mums pateiktos informacijos pasikeitimus. Naudotojai gali prisijungi prie ir atnaujinti didžiąją dalį informacijos, kurią jie mums pateikė, įskaitant paskyros nustatymus, Interneto svetainėje.

 

Jei Naudotojai registracijai Interneto svetainėje naudojasi Facebook Connect funkcija, jų bus paprašyta suteikti „Karuselle“ prieigą prie tam tikros informacijos iš Naudotojo Facebook paskyros, įskaitant jo pavardę ir vardą, jo Facebook naudotojo vardą, jo elektroninio pašto adresą, jo lytį, gimimo datą, jo paskyros paveikslėlį, draugų sąrašą ir visą kitą informaciją, kuri yra viešai prieinama jo/jos Facebook paskyroje. Daugiau informacijos Naudotojas gali rasti „Karuselle“ privatumo politikoje, kuri pateikiama: www.karuselle.com/lt/privatumo-politika.

 

3.2. Profilio sukūrimas

 

Naudotojas Profilyje gali pateikti informaciją apie save:

• vardą, pavardę;

• elektroninio pašto adresą;

• mobiliojo telefono numerį;

• atsiskaitymo adresą;

 

Pateikdami sąrašą / siūlydami parduodamus Prekes, Naudotojai turi pateikti šiuos banko rekvizitus: pavardę ir vardą asmens, kuriam priklauso banko sąskaita, kuri bus naudojama mokėjimams gauti, banko kodą ir sąskaitos numerį arba PayPal informaciją.

 

3.3. Paskyros pašalinimas

 

Norėdamas pašalinti paskyrą iš Interneto svetainės, Naudotojas turi susisiekti su „Karuselle“ šiuo elektroninio pašto adresu: customercare@karuselle.com]. „Karuselle“ pašalins paskyrą iš Interneto svetainės per pagrįstą laikotarpį. Naudotojui suteikiamas 6 (šešių) mėnesių laikotarpis, per kurį jis/ji gali atkurti savo paskyrą, susisiekdamas (-a) su „Karuselle“ adresu: customercare@karuselle.com]. Praėjus 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, jei Naudotojas nesusisiekė su bendrove, „Karuselle“ pašalina visą Naudotojo informaciją iš savo duomenų bazės.

 

4. Naudotojo įsipareigojimai

 

Naudotojams, naudojantis Interneto svetaine, draudžiama:

 

 

Naudotojai gali įterpti tekstą, kuriame aprašomas jų Prekės ir/arba komentarus apie jų Prekės informaciją ar analogišką kitų Naudotojų informaciją. Naudotojai negali pateikti jokių komentarų apie Interneto svetainę ir/arba Naudotojus, kurie gali būti įžeidžiantys ar pakenkti „Karuselle“ ir/arba kitų Naudotojų reputacijai.

 

Naudotojai gali atšaukti savo sutikimą skelbti bet kokią jų pateiktą medžiagą arba informaciją apie aukščiau paminėtas sąlygas, spustelėdami ant šios nuorodos: http://faq.karuselle.com.

 

 „Karuselle“ pasilieka teisę peržiūrėti visus Naudotojo įrašus Interneto svetainėje, įskaitant Naudotojų komentarus ir išsiųstą informaciją. „Karuselle“ turi teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią Naudotojo įkeltą medžiagą Interneto svetainėje tuo atveju, kai tokia medžiaga arba informacija pažeidžia šias Sąlygas arba galiojančius įstatymus.

 

5. Asmens duomenys ir privatumas

 

„Karuselle“ Naudotojų asmens duomenis renka ir tvarko vadovaujantis Privatumo politikoje ir Slapukų politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

6. Intelektinės nuosavybės teisės

 

Visas tekstas, komentarai, iliustracijos ir paveikslėliai, pateikti vizualia arba kitokia forma, atkurti Interneto svetainėje, yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų įstatymų ir/arba patentų įstatymų visame pasaulyje. Visi Interneto svetainės atkūrimai visa apimtimi arba iš dalies griežtai draudžiami, ir turi būti laikomi „Karuselle“ ir jos licencijos davėjų bei kitų teisių turėtojų teisių pažeidimu..

 

Norėdami pateikti pranešimą apie įtariamą autorių teisių pažeidimą arba priešpriešinį įspėjimą, pasinaudokite šia nuoroda: customercare@karuselle.com.

 

7. Atsakomybė ir žalos atlyginimas

 

Naudotojai sutinka, kad išskyrus atvejus, kai yra nustatyta kitaip, „Karuselle“ veikia tik kaip Pardavėjo atstovas. Šiuo atžvilgiu, išskyrus kai tai yra susiję su specifinėmis aplinkybėmis, „Karuselle“ neveikia kaip Prekes perparduodantis subjektas ir jokiu momentu netampa Prekių savininke, naudotoja arba teisių turėtoja.

 

„Karuselle“, veikdama kaip atstovas, nėra bet kokių pardavimo sutarčių, kurios Interneto svetainėje buvo sudarytos tarp Naudotojų, šalis. Visos pardavimo ir pirkimo sutartys dėl bet kokių Prekių Interneto svetainėje yra sudaromos tik tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

 

Bet kokiu atveju, „Karuselle“ nėra įsipareigojusi arba neprisiima atsakomybės:

 

 

Atsakomybės apribojimas

 

Tai atvejais, kai „Karuselle“ veikia kaip tarpininkas tarp Naudotojų:

 

 

Be to, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, „Karuselle“ nėra atsakinga už bet kokią žalą ir nuostolius, įskaitant kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai lėmė:

 

 

Kai kuriose šalyse neleidžiama atsisakyti suteikti garantijas arba taikyti išimtis, susijusias su atsakomybe už nuostolius, taigi tokie atsisakymai ir išimtys gali būti negaliojantys.

 

Įvykus bet kokiam įvykiui, kuomet „Karuselle“ būtų pripažinta atsakinga, mūsų atsakomybė Naudotojo arba bet kokios trečiosios šalies atžvilgiu yra apribota ta atsakomybe, kuri yra didesnė: (a) neviršijanti per Interneto svetainę parduoto/siūlomo gaminio kainos (įskaitant bet kokius taikomus pardavimo mokesčius) ir jo pradinių pristatymo išlaidų, (b) ginčijama mokesčių suma, neviršijanti mokesčių, kuriuos Naudotojas mums sumokėjo per 3 (tris) mėnesius prieš veiksmą, dėl kurio atsirado atsakomybė, bendros sumos, arba (c) 100 EUR.

 

Bet kokia Interneto svetainėje Naudotojo patalpinta arba įkelta informacija negali būti laikoma bet kokios formos „Karuselle“ rekomendacija, pareiškimu, nuomone, patvirtinimu arba susitarimu. Kiekvienas Naudotojas visuomet veikia savo vardu ir jokiu būdu nevykdo veiklos kaip „Karuselle“ atstovas ar tarpininkas. „Karuselle“ nepritaria ir nėra atsakinga už bet kokius veiksmus, kuriuos bet koks Naudotojas įvykdė Interneto svetainėje.

 

Žalos atlyginimas

 

Naudotojai atleidžia ir apsaugo mus (įskaitant mūsų filialus ir dukterines bendroves, taip pat mūsų ir jų atitinkamus tarnautojus, direktorius, darbuotojus, atstovus) nuo bet kokios pretenzijos, prašymo arba reikalavimo, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas, kurie buvo pateikti bet kokios trečiosios šalies dėl arba ryšium su jūsų įvykdytu šių Sąlygų pažeidimu, jūsų netinkamu naudojimusi Interneto svetaine arba jūsų įvykdytu bet kokio įstatymo ar trečiosios šalies teisių pažeidimu. Tiksliau sakant, Naudotojas garantuoja, kad visus reikalavimus atlyginti žalą ir kitas išlaidas, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, kurie buvo pateikti „Karuselle“, dėl Naudotojo veiklos visa apimtimi padengia Naudotojas.

 

8. Interneto svetainės funkcionavimas

 

 „Karuselle“ nesuteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės prieinamumo arba prieigos prie jos galimybės ar garantijos, kad jūsų prisijungimas prie Interneto svetainės vyks be trikdžių, tinkamu laiku arba be klaidų. „Karuselle“ pasilieka teisę atnaujinti Interneto svetainę ir daryti jos pakeitimus, išleisti naujas arba skirtingas versijas, ypač dėl techninių arba komercinių priežasčių.

 

9. Prieigos blokavimas; Paslaugų nutraukimas

 

„Karuselle“ pasilieka teisę nedelsiant ir be išankstinio pranešimo blokuoti Naudotojo paskyrą ir nutraukti paslaugų teikimą tuo atveju, kai Naudotojo elgesys šiurkščiai pažeidžia šias Sąlygas, ypač toliau išvardintais atvejais: suklastotų gaminių arba gaminių, kuriais prekiauti leidimas panaikintas, nelegalių gaminių pardavimas, netikrų paskyrų kūrimas, sukčiavimas atliekant mokėjimą, bet koks kitas kriminalinis nusikaltimas.

 

10. Skundai ir reikalavimai

 

Visi skundai dėl kito Naudotojo turi būti siunčiami „Karuselle“ šiuo adresu: UAB „Karuselle“, Sakalų g. 6-40, LT-08124 Vilnius, Lietuva, arba adresu: customercare@karuselle.com.

 

Tuo atveju, kai Naudotojas arba teisių turėtojas nustato, kad Prekė yra suklastota arba neteisėta, jis/ji privalo apie tai informuoti „Karuselle“, išsiųsdamas pranešimą per DUK kontaktinės informacijos formą, kurią galima rasti: Interneto svetainėje: www.karuselle.com, elektroninio pašto adresas: customercare@karuselle.com. .

 

Bet koks Naudotojas, kuris pageidauja pateikti reikalavimą „Karuselle“ dėl paslaugų, kurias ji suteikė, arba Prekių, kuriuos ji turi arba siūlo tiesiogiai Interneto svetainėje, gali susisiekti su „Karuselle“ aukščiau nurodytu adresu arba pateikti paklausimą per DUK kontaktinės informacijos formą, kurią galima rasti: [http://faq/karuselle.com].

 

11. Bendrosios nuostatos

 

Šioms sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

Išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose yra nustatyta kitaip, tuo atveju, kai bet kokia Sąlygų nuostata yra laikoma negaliojančia, niekine arba neįgyvendinama dėl bet kokios priežasties, tokia nuostata neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

 

Naudotojai pripažįsta ir sutinka, kad „Karuselle“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius ginčus tarp Pirkėjų ir Pardavėjų, ir nedalyvauja ar kitaip neįsitraukia į jų išsprendimą. Aukščiau paminėti ginčai turi būti sprendžiami vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

 

Tuo atveju, kai ginčas kyla tarp Naudotojo ir „Karuselle“, ginčas turi būti sprendžiamas derybų keliu. Tuo atveju, jei ginčas negali būti išspręstas derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos teismuose, remiantis galiojančiais įstatymais.

 

Antraštės pateikiamos tik informacijos tikslais ir neapriboja šio Skyriaus taikymo srities arba apimties. Mūsų nesugebėjimas imtis veiksmų dėl pažeidimo, kurį įvykdėte jūs arba kiti, nereiškia, kad mes atsisakome teisės imtis atitinkamų veiksmų vėlesnių arba panašių pažeidimų atvejais. Mes negarantuojame, kad imsimės veiksmų prieš visus šių Sąlygų pažeidimus.

 

Šios Sąlygos ir visos „Karuselle” Interneto svetainėje pateiktos politikos sudaro visa susitarimą ir sutartį tarp jūsų ir „Karuselle“, ir panaikina visus ankstesnius šalių susitarimus bei sutartis.

 

Priedai sudaro neatsiejamą šių Sąlygų dalį. Šių Sąlygų nuostatos ir jų Priedai yra atskiriami.

 

Šios Sąlygos yra taikomos nuo datos, kurią jos buvo paskelbtos Interneto svetainėje.

 

Priedai:

1. Sąlygos – Prekių pirkimas.

2. Sąlygos – Prekių pardavimas.

3. Privatumo politika.

4. Slapukų politika.

 

 

 

Sąlygos – Prekių pirkimas interneto svetainėje www.karuselle.com

1. ŠIO DOKUMENTO TIKSLAS

 

Šių Sąlygų tikslas – apibrėžti tvarką ir sąlygas, kuriomis „Karuselle“ leidžia Pirkėjams pirkti Prekes Interneto svetainėje.

 

Šis dokumentas turi būti taikomas nepažeidžiant Bendrųjų sąlygų (toliau tekste – „Sąlygų“).

 

Visi terminai rašomi iš didžiosios raidės, turi Sąlygose apibrėžtą reikšmę, nebent yra nurodyta kitaip.

 

Sąlygos, kiek jos nėra pakeistos šiame dokumente, lieka galioti visa apimtimi.

 

2. PREKIŲ PIRKIMAS

2.1. Užsakymo pateikimas

 

Pirkėjas, išsirinkęs norimą Prekę, gali ją įsidėti į savo Prekių krepšelį.

 

Informaciją apie Prekes pateikia Pardavėjai. Jei Prekės informacija pateikiama ne anglų kalba, „Karuselle“ gali pateikti vertimą. „Karuselle“ neprisiima jokios atsakomybės dėl Prekės informacijos ir vertimo, kuris buvo parengtas tik informacijos tikslais.

 

Prekių kainos Interneto svetainėje nurodytos įskaitant visus mokesčius, išskyrus Pristatymo išlaidas ir muito mokesčius. Atkreipiame jūsų dėmes į tai, kad konkretūs pristatymo mokesčiai ir muito rinkliavos, taikomi kai kuriose šalyse, gali būti papildomai įtraukti į Pirkėjui išrašomą sąskaitą ir bus nurodyti Užsakymo apmokėjimo metu.

 

Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad Užsakymui gali būti taikomi importo muitai ir mokesčiai kai siunta atgabenama į paskyrimo vietą. „Karuselle“ nekontroliuoja šių mokesčių ir mes negalime iš anksto numatyti jų sumos. Pirkėjai prisiima visą atsakomybę už bet kokių tokių importo muitų ir mokesčių sumokėjimą. Norėdami gauti papildomos informacijos, prieš pateikdami Užsakymą susisiekite su savo vietine muitinės tarnyba.

 

Prekės informacijos puslapyje nurodoma, ar jį parduoda Neprofesionalus pardavėjas ar Profesionalus pardavėjas.

 

Po to, kai Užsakymas yra pateiktas, per 24 valandas Pirkėjas ir Pardavėjas gauna Užsakymo patvirtinimą - elektroninio pašto pranešimą su išsamia informacija apie pirkimą.

 

Tuo atveju, jeigu „Karuselle“ negavo užsakytos Prekės, arba pristatytos Prekės atitikties patikrinimo rezultatai buvo neigiami, „Karuselle“, veikdama kaip Pardavėjo atstovas, turi teisę atšaukti Užsakymą ir grąžinti Pirkėjui pinigus, jei mokėjimas už Prekes jau buvo gautas.

 

„Karuselle“ pasilieka teisę atsisakyti iš Pirkėjo priimti Užsakymą tais atvejais, kai:

 

2.2. Išsiuntimas

 

Tam, kad Užsakymą būtų galima užbaigti, Pirkėjas privalo pateikti „Karuselle“ tam tikrą privalomą informaciją:

• pavardę, vardą, ir jei skiriasi, pavardę ir vardą asmens, kuriam Prekės turi būti pristatytas;

• tikslų ir visą pristatymo adresą, kad būtų galima užtikrinti sklandų Prekių pristatymą;

• adresą, kuriuo turi būti išsiųsta sąskaita, jei skiriasi nuo pristatymo adreso;

• kontaktinį telefono numerį.

Abiem atvejais, veikdama kaip Profesionalus pardavėjas arba kitas Pardavėjo atstovas, „Karuselle“ gali, savo nuožiūra, pasirinkti ir patvirtinti bet kokį vežėją siuntų pristatymui.

 

Pristatymo išlaidos skiriasi priklausomai nuo užsakytų Prekių vertės ir yra žemiau pateikiamas jų sąrašas pagal skirtingas šalis, į kurias Prekės gali būti pristatyti. Nestandartinėms Prekėms - didelių matmenų, neįprastos formos ar didelio svorio - taikomos skirtingos Pristatymo išlaidos, ir Pirkėjas turi būti apie tai informuotas, kai pateikia savo Užsakymą.

 

„Karuselle“ turi teisę keisti bet kokias kainas proporcingai savo pristatymo išlaidoms, tačiau Naudotojui visuomet turi būti pranešama apie pristatymo kainą prieš užbaigiant Užsakymo įforminimą.

 

PRISTATYMO IŠLAIDOS

Suma≤ 1000 €

Suma > 1000 €

Lietuva, Latvija, Estija

5,00 €

25,00 €

Lenkija

12,00 €

25,00 €

ES valstybės

15,00 €

30,00 €

Kitos valstybės

25,00 €

45,00 €

 

2.3. Mokėjimai

 

Visi mokėjimai „Karuselle“ atliekami:

 

Kai „Karuselle“ gauna mokėjimą už Prekes, laikoma, kad Pardavėjas gavo mokėjimą. Pirkėjo įsipareigojimas atlikti Pardavėjui mokėjimą už Prekes laikomas įvykdytu, kai „Karuselle“ gauna reikiamą mokėjimo sumą. Pardavėjas yra ir išlieka vieninteliu atsakingu už savo įsipareigojimų Pirkėjui įvykdymą, kai „Karuselle“ gauna mokėjimą, nesvarbu ar pinigai jau yra pervesti, ar dar turi būti pervesti į Pardavėjo sąskaitą.

 

Egzistuoja galimybė išsaugoti Pirkėjo kredito arba debeto kortelės rekvizitus Interneto svetainėje. Jei Pirkėjai to pageidauja, jie privalo pažymėti laukelį: „Aš leidžiu UAB “Click2Sell“. išsaugoti atmintyje mano kortelės rekvizitus, kad man nereikėtų jų įvesti kitą kartą pateikiant užsakymą šiam prekiautojui“. Paaiškiname, kad „Karuselle“ neišsaugo pateiktų kortelės rekvizitų – juos išsaugo UAB „Click2Sell“, į. k. 300110581, buveinės adresas Ateities g. 77-27, LT-06324 Vilnius, Lietuva (adresas korespondencijai Saulėtekio al. 15-15, Vilnius, Lietuva, elektroninio pašto adresas info@cardinity.lt). Pirkėjai gali pašalinti jų išsaugotus kortelės rekvizitus bet kuriuo metu arba gali pasirinkti saugumo parinktį, kad jų banko rekvizitai būtų automatiškai pašalinti, kai yra iš naujo nustatomas paskyros slaptažodis.

 

Jei Pirkėjo pateikta mokėjimo informacija yra sąmoningai neteisinga ir/arba apgaulinga, Pirkėjui nebus leidžiama užbaigti Užsakymo įforminimą. Tokiu atveju, Pirkėjas ir Pardavėjas gaus elektroninio pašto pranešimą, kuriame informuojama kokių priemonių ėmėsi „Karuselle”.

 

2.4. Pristatymas

 

Kai „Karuselle“ tiesiogiai parduoda savo Prekes Interneto svetainėje, po to, kai Užsakymo įforminimas yra užbaigtas, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna patvirtinimą su siuntos sekimo numeriu, kad galėtų stebėti Prekės pristatymą. „Karuselle“ dės pastangas Prekes pristatyti kuo greičiau, bet negali užtikrinti konkretaus pristatymo termino, kuris priklauso nuo pasirinktos kurjerių paslaugas teikiančios įmonės pajėgumų ir užimtumo. Pristatymo terminas gali būti ilgesnis, jei objektyviai negali būti pristatytos laiku dėl susiklosčiusių aplinkybių.

 

Kai „Karuselle“ veikia kaip Pardavėjo atstovas, data, kada Prekė yra išsiunčiama Pirkėjui, priklauso nuo to, kada „Karuselle“ gauna Prekė iš Pardavėjo. Todėl, „Karuselle“ negali nustatyti tikslios pristatymo datos. Bet kokiu atveju, „Karuselle“ dės maksimalias pastangas, kad Prekės būtų pristatytos kuo greičiau.

 

Pirkėjas prisiima visą riziką, susijusią su Prekės sugadinimu arba praradimu, nuo Prekės pristatymo Pirkėjui momento. Todėl Pirkėjas yra atsakingas už bet kokį Prekės sugadinimą, kuris dėl Pirkėjo kaltės įvyko po pristatymo.

 

2.5. Atšaukimas ir grąžinimai

 

„Karuselle“ nepriima jokių gražinamų Prekių, kurie buvo nupirkti Interneto svetainėje, ir negrąžina pinigų Pirkėjui, nebent šiame skyrelyje yra aiškiai nustatyta kitaip.

 

„Karuselle“, veikdama kaip Pardavėjo atstovas, nėra jokios sutarties šalis. Todėl „Karuselle“ neprisiima atsakomybės už bet kokio Profesionalaus arba Neprofesionalaus pardavėjo nesugebėjimą įvykdyti Pardavėjo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas ir ypač kai Pardavėjas nesugeba užtikrinti „apsisprendimo laikotarpio“, kaip aprašyta toliau, ir grąžinti pinigus arba kitaip kompensuoti už bet kokius Pirkėjo grąžintas Prekes, kurios neatitinka aprašymo, pateikto Prekės informacijoje ir/arba yra su defektais.

 

Naudotojai sutinka ir pripažįsta, kad „Karuselle“, veikdama kaip atstovas, nėra atsakinga už Interneto svetainėje parduotų arba įsigytų Prekių kokybę ir kiekį.

 

Nei viena iš žemiau šiame skyrelyje išdėstytų nuostatų nepažeidžia Naudotojų teisių pagal galiojančius įstatymus.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie juridines teises savo šalyje, Naudotojai turėtų susisiekti su savo vietine Vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

 

2.5.1. Prekės nebuvimas/ Užsakymų atsisakymas

 

Tuo atveju, kai po Užsakymo patvirtinimo bet kokios Prekės negalima gauti dėl bet kokios bet kokio pobūdžio priežasties, „Karuselle“ nedelsdama susisiekia su Pirkėju, kad jam/jai pasiūlytų atšaukti Užsakymą ir, jei mokėjimas buvo gautas, įvykdyti pinigų grąžinimą Pirkėjui, kuris turi būti atliktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Užsakymo patvirtinimo.

 

2.5.2. Prekių negavimas

 

Jei Pirkėjas negauna savo Prekių per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Užsakymo patvirtinimo datos, Pirkėjas turi susisiekti su „Karuselle“ žemiau nurodytu elektroninio pašto adresu: customercare@karuselle.com. Jei Pirkėjas negauna Prekės po papildomo pagrįsto laikotarpio, Pirkėjas turės teisę atšaukti Užsakymą.

 

„Karuselle“ grąžina pinigus Pirkėjui ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pirkėjas atšaukia Užsakymą.

 

Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad jei jūs gaunate savo Prekes po to, kai jūs jau atšaukėte Užsakymą, „Karuselle“ kompensuos grąžinamos Prekės kainą, Pristatymo kainą (jei buvo grąžintas visas Užsakymas) ir Užsakymo grąžinimo „Karuselle“ pašto išlaidas, ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai „Karuselle“ gavo visas grąžinamas Prekes, kurios yra pradinės būklės ir nepažeistos. Bet kokie tokie grąžinimai turi būti atliekami vadovaujantis žemiau pateikto skyrelio „Grąžinimai“ nuostatomis.

 

2.5.3. Defektai arba neteisingas aprašymas

 

„Karuselle“ teikia nemokamą Prekės atitikties patikrinimo paslaugą tais atvejais, kai Prekes parduoda Pardavėjai, kurie naudojasi „Karuselle“, kaip atstovo, paslaugomis. „Karuselle“ atitikties patikrinimai yra atliekami sąžiningai, kaip geroji verslo praktika, ir ši paslauga teikiama tiek Pardavėjams, tiek ir Pirkėjams, kadangi tai padeda Pardavėjams ateityje išvengti skundų dėl Prekių neteisingo aprašymo ir padeda Pirkėjams gauti jų lūkesčius atitinkančios kokybės Prekes. Reikia pastebėti, kad užbaigtas atitikties patikrinimas, kurį atliko „Karuselle“, negarantuoja, jog nėra paslėptų Prekės kokybės trūkumų, Prekės klastojimo arba kitų Prekės defektų galimybės. Todėl Pirkėjas turi patikrinti Prekes per pagrįstą laiką po jų gavimo.

 

Jeigu atitikties patikrinimo metu „Karuselle“ nustato, kad Prekė neatitinka Pardavėjo pateiktos Prekės informacijos (pvz., Prekės būklė yra blogesnė nei nurodyta aprašyme):

 

Kai Prekes parduoda „Karuselle“ kaip Pardavėjas

 

Jei Pirkėjas yra įsitikinęs, kad įsigyta Prekė neatitinka jos aprašymo, pateikto Prekės informacijoje, ir/arba yra su defektais, Pirkėjas turi susisiekti su „Karuselle“ per pagrįstą laiką nuo Prekės gavimo datos, žemiau nurodytu elektroninio pašto adresu: customercare@karuselle.com.

 

Norėdamas „Karuselle“ pateikti pretenziją dėl Prekės neatitikimo, Pirkėjas privalo paaiškinti, kodėl Prekė neatitinka tos Prekės informacijos ir/arba šių Sąlygų, kartu pateikdamas savo pretenziją pagrindžiančias nuotraukas. „Karuselle“ patikrins Prekę ir nustatys, ar ji atitinka Prekės informaciją ir šias Sąlygas. Jei patikrinimo metu „Karuselle“ nustato, kad Prekė neatitinka Prekės informacijos, kurią pateikė „Karuselle“ ir/arba yra su defektais, galioja tokios pat sąlygos, kaip ir atitikties patikrinimo atveju (Pirkėjui bus grąžinta visa arba dalis pinigų sumos, atsižvelgiant į Pirkėjo pasirinkimą).

 

Pirkėjas turi grąžinti visas Prekes su etikete, kurią „Karuselle“ iš pradžių pritvirtino prie Prekės jo išsiuntimo metu. Tuo atveju, kai Prekės grąžinami be etiketės, „Karuselle“ pasilieka teisę atsisakyti grąžinti pinigus.

 

Pinigai Pirkėjui negrąžinami tais atvejais, kai:

 

Pirkėjas neturi teisės atšaukti Užsakymą ir jam nebus grąžinta visa pinigų suma tais atvejais, kai Prekės defektai yra nežymūs.

 

Kai Prekes parduoda kiti Pardavėjai

 

Jei Pirkėjas yra įsitikinęs, kad įsigyta Prekė neatitinka jos aprašymo, pateikto Prekės informacijoje, ir/arba yra su defektais, Pirkėjas turi informuoti „Karuselle“ per pagrįstą laiką nuo Prekės gavimo datos. Pirkėjas turi išsiųsti elektroninio pašto pranešimą „Karuselle“ (adresu: [ customercare@karuselle.com], paaiškindamas, kodėl Prekė neatitinka jos Prekės informacijos arba, tuo atveju, jei jis yra su defektais, kartu su nuotraukomis, kurios pagrindžia jo/jos pretenziją. „Karuselle“ susisieks su Pardavėju dėl pretenzijos ir pateiks Pardavėjui Pirkėjo atsiųstas nuotraukas.

 

„Karuselle“ paragins Profesionalų arba Neprofesionalų pardavėją ir Pirkėją rasti taikų problemos sprendimą. Tačiau „Karuselle“ negali garantuoti, kad toks sprendimas gali būti surastas.

 

Jei Pardavėjas sutinka priimti grąžintą Prekę ir sugrąžinti pinigus, Pirkėjas turi išsiųsti Prekes „Karuselle“, kaip aprašyta 2.5. skyrelyje „Grąžinimai“. „Karuselle“ perveda grąžinamą pinigų sumą Pirkėjui tik po to, kai suma yra gauta iš Pirkėjo.

 

„Karuselle“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio Profesionalaus arba Neprofesionalaus Pardavėjo nesugebėjimą įvykdyti Pardavėjo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas, jei taikoma, ir ypač kai Pardavėjas nesugeba grąžinti pinigų arba kitaip kompensuoti už bet kokius Pirkėjo sugrąžintas Prekes, kurie neatitinka aprašymo Prekės informacijoje ir/arba yra su defektais.

 

2.5.4. Atsisakymo teisė

 

Pirkimams iš Profesionalių pardavėjų, įskaitant „Karuselle“

 

Pirkėjai turi teisę atsisakyti Užsakymo nenurodydami jokios priežasties bet kuriuo metu, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po dienos, kurią jie gavo užsakytas Prekes iš Profesionalių pardavėjų (šis laikotarpis vadinamas „apsisprendimo laikotarpiu“).

 

Norėdamas pasinaudoti savo teise atšaukti Užsakymą, Pirkėjas privalo aiškiai ir nedviprasmiškai informuoti „Karuselle“ apie savo ketinimą pasinaudoti savo atsisakymo teisėmis, per aukščiau nurodytą laikotarpį susisiekdamas su „Karuselle“ adresu [customercare@karuselle.com].

 

Jei Pirkėjas pasinaudoja teise atšaukti Užsakymą per „apsisprendimo laikotarpį“, Profesionalus pardavėjas turi grąžinti Pirkėjui visą Pirkėjo sumokėtą sumą, t. y. Kainą ir standartines Pristatymo išlaidas (atskaičius Išlaidas, susijusias su Prekės atsiėmimu iš Pirkėjo, kaip nurodyta žemiau, jei taikoma) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo datos, kurią „Karuselle“ gavo grąžinamą Prekę.

 

Prekė nebus priimta ir Pirkėjui nebus grąžinti pinigai, jei grąžintos Prekės vertė sumažėjo (pvz., Prekė buvo naudotas arba apgadintas po to, kai jis buvo pristatytas Pirkėjui).

 

Etiketė, kurią „Karuselle“ iš pradžių pritvirtino prie Prekės, turi būti nepažeista. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad Pirkėjas yra atsakingas už Prekės grąžinimo „Karuselle“ išlaidų apmokėjimą. Jei „Karuselle“ negauna Prekių, kurios buvo atšaukti, ji turi teisę, bet neprivalo, organizuoti Prekės atsiėmimą iš Pirkėjo (Pirkėjo sąskaita).

 

Pirkimams iš Neprofesionalių pardavėjų

 

Visais kitais atvejais arba kada Prekės yra įsigyjamos iš Neprofesionalaus pardavėjo, Pirkėjas neturės teisės į „apsisprendimo laikotarpį“, kaip aprašyta aukščiau.

 

Tačiau „Karuselle“ suteikia Pirkėjams galimybę per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Prekės gavimo pakartotinai pateikti tokią nepageidaujamą Prekę parduoti Interneto svetainėje, be jokių Komisinių mokesčių – „Karuselle“ netaikys ir nenuskaičiuos Komisinio mokesčio, jei tokios pakartotinai į parduodamų Prekių sąrašą įtrauktos Prekės bus parduotos.

 

Tačiau „Karuselle“ tokiais atvejais atskaičiuos atitinkamus mokesčius, kaip numatyta žemiau pateiktoje lentelėje, kad padengtų Pristatymo išlaidas, pakavimo ir/arba Prekės administravimo mokesčius:

 

2.5.5. Grąžinimai

 

Visos Prekės turi būti grąžinami šiuo adresu: UAB „Karuselle“, M. K. Paco 4, LT-10309 Vilnius, Lietuva.

 

Mes rekomenduojame Pirkėjams grąžinti visus Prekes „Karuselle“ registruotu paštu. Pirkėjai taip pat turi gauti dokumentus, patvirtinančius bet kokių siuntų išsiuntimą „Karuselle“. „Karuselle“ su apgailestavimu informuoja, kad bendrovė neprisiima atsakomybės už bet kokias Prekes, kurios buvo apgadintos arba prarastos gabenimo metu.

 

Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad Prekės būtų tinkamai saugomos, laikomos, kol bus grąžintos „Karuselle“. „Karuselle“ turės teisę atskaičiuoti sumą, atitinkančią bet kokį Prekės vertės sumažėjimą dėl to, kad Naudotojas juo naudojosi, visais atvejais, kai:

 

Jei grąžintos Prekės taisymo arba valymo išlaidos yra neproporcingos, lyginant su Prekės Kaina, Pirkėjui, dėl kurio kaltės buvo padarytas toks apgadinimas, pinigai nebus grąžinti ir „Karuselle“ Prekę saugos kaip Pirkėjo nuosavybę, jo/jos rizika ir sąskaita, šešis (6) mėnesius po to, kai „Karuselle“ gauna Prekę.

 

Pirkėjai, pageidaujantys atgauti negrąžinamą Prekę, turi sumokėti pagrįstą sumą, kurią nustato „Karuselle“, skirtą padengti pagrįstas „Karuselle“ saugojimo, tvarkymo ir Prekės siuntimo išlaidas. Po tokio mokėjimo gavimo ir visų atskaitymų, „Karuselle“ išsiųs negrąžinamą Prekę atgal Pirkėjui.

 

Jei per 6 (šešių) mėnesių laikotarpį Pirkėjas nepateikia prašymų dėl negrąžinamų Prekių, kurias saugo „Karuselle“ „Karuselle“ įgyja teises į tokius nepareikalautus Prekes. Šios Prekės, esant reikalui, gali būti sunaikinti arba atiduoti labdarai.

 

 

Sąlygos – Prekių pardavimas interneto svetainėje www.karuselle.com

 

1. ŠIO DOKUMENTO TIKSLAS

 

Šio Sąlygų tikslas – apibrėžti sąlygas, kuriomis „Karuselle“ leidžia savo nariams parduoti Prekes Interneto svetainėje.

 

Šis dokumentas turi būti taikomas nepažeidžiant kitų „Karuselle“ sąlygų nuostatų.

 

Visi terminai, rašomi iš didžiosios raidės, turi Sąlygose apibrėžtą reikšmę, nebent yra nustatyta kitaip.

 

Sąlygos, kiek jos nėra pakeistos šiame dokumente, lieka galioti visa apimtimi.

 

2. PREKIŲ PARDAVIMAS

 

Pardavėjas sutinka, kad „Karuselle“, veikdama kaip Pardavėjo atstovas, turi teisę:

 

2.1. Prekės informacija 

 

Po to, kai Prekės informacija yra patalpinama internete, Pardavėjai privalo reguliariai prisiregistruoti prie savo paskyros ir stebėti vykdomus sandorius.

 

Informaciją apie Prekes pateikia Pardavėjai. Jei Prekės informacija pateikiama ne anglų kalba, „Karuselle“ gali pateikti vertimą. „Karuselle“ neprisiima jokios atsakomybės dėl Prekės informacijos ir vertimo, kuris buvo parengtas tik informacijos tikslais.

 

2.1.1. Prekės aprašymas

 

Aprašymas yra Pardavėjo galimybė pateikti Pirkėjams kuo daugiau informacijos apie Prekę. Informacija turi būti pateikta pilnais sakiniais, be rašybos ir gramatikos klaidų. Prekės informacijoje Pardavėjas turi išsamiai aprašyti Prekės savybes ir nurodyti jo Kainą. Minimali kiekvienos Prekės Kaina – 16 €. Visa informacija, pateikta skyrelyje „Prekės informacija“, turi atitikti faktines Prekės savybes.

 

Pirkėjas turi turėti galimybę užsisakyti Prekes, įtrauktas į parduodamų Prekių sąrašą tol, kol Prekės informacija yra skelbiama Interneto svetainėje. Jei Prekė nebuvo užsakytas, Pardavėjas gali jį laikinai arba visam laikui pašalinti iš Interneto svetainės, bet kuriuo metu ištrindamas Prekės informaciją.

 

2.1.2. Prekės informacijos sukūrimas

 

Prekės informacija sukuriama pasinaudojant „Karuselle“ duomenų bazėmis, kuriose Pardavėjas gali tiksliai nurodyti savo Prekių tipą, prekių ženklą ir kitas savybes. Tuo atveju, kai duomenų bazėse nėra pakankamai informacijos, Pardavėjas turi atidžiai ir nuosekliai atlikti visus reikalingus veiksmus, kad galėtų tiksliai apibūdinti Prekę, įskaitant Prekės pavadinimo, savybių ir būklės nurodymą. Pardavėjai sutinka tiksliai nurodyti Prekių, kuriuos jie įtraukia į parduodamų Prekių sąrašą, prekių ženklą ir modelį, siekiant padėti „Karuselle“ identifikuoti galimus suklastotas Prekes.

 

Pardavėjas sutinka pateikti tikslų, sąžiningą ir išsamų Prekių aprašymą, ir taip pat sutinka pateikti papildomą informaciją tuo atveju, jei egzistuoja bet kokie Prekės nusidėvėjimo, klastojimo arba susidėvėjimo požymiai, arba bet kokia kita Prekės savybė, kurią Pirkėjas pageidautų sužinoti prieš įsigydamas minėtą Prekę. Pardavėjui draudžiama Interneto svetainėje naudoti koreguotą Prekės nuotrauką, išskyrus apkarpymą. Pardavėjo pateikiamos nuotraukos negali pažeisti jokių trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

 

„Karuselle“ negali sukurti Prekės informacijos neturėdama Prekės nuotraukų. Pardavėjas sutinka pateikti tik tikras, tikslias ir nepakeistas Prekės nuotraukas ir garantuoja, kad jis turi teisę naudoti nuotraukas šiuo tikslu. „Karuselle“ pasilieka teisę pašalinti bet kokias nuotraukas, kurios, bendrovės nuomone, yra nepakankamai geros kokybės arba neužtikrina tinkamo Prekės atvaizdavimo. Pardavėjas suteikia teisę „Karuselle“ daryti Prekių nuotraukų pakeitimus atvaizdavimo tikslais, pavyzdžiui, keičiant nuotraukų dydį ir apkarpant bei „išryškinant“ Prekes, pavyzdžiui, pašalinant fone esantį vaizdą taip, kad Prekė būtų atvaizduojamas baltame fone, ir kt..

 

Po to, kai Pardavėjas patvirtina pateiktos Prekės informacijos santrauką ir įsipareigoja laikytis Prekių pardavimo sąlygų, Pardavėjas elektroniniu paštu gauna patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodoma, kiek apytiksliai užtruks patikrinti Prekės informaciją. Po to, kai Prekės informacija yra patvirtinta, Pardavėjas gauna pranešimą, patvirtinantį, kad Prekę jau galima įsigyti internetu.

 

Siekdama užtikinti Prekių įtraukimo į sąrašą procedūros nuoseklumą, „Karuselle“ pasilieka teisę priimti arba atsisakyti priimti Pardavėjo pateiktą Prekės informaciją, prieš ją patalpinant Interneto svetainėje.

 

2.1.3. Galimi pakeitimai

 

Pardavėjas gali paprašyti pakeisti savo Prekės informaciją, susisiekdamas su „Karuselle“ adresu: : [customercare@karuselle.com]. Pardavėjas taip pat gali pateikti tris papildomas kiekvieno į sąrašą įtraukto Prekės nuotraukas po to, kai Prekės informacija yra paskelbiama Interneto svetainėje. Visi Prekės informacijos pakeitimai ir ypač papildomi paveikslėliai turi būti suderinti su „Karuselle“ ir jos patvirtinti prieš patalpinant Interneto svetainėje.

 

Tačiau Pardavėjas neturės galimybės pakeisti Prekės informacijos, susijusios su Užsakymu, kuris yra vykdomas (t. y. po to, kai Pirkėjas pateikė Užsakymą Prekei).

 

Pardavėjas turi teisę sumažinti Prekės Kainą. Tokiu atveju „Karuselle“ Komisinis mokestis taip pat yra pakoreguojamas pagal skalę, pateiktą žemiau 2.2 skyrelyje „Komisinis mokestis“, ir ankstesnė Kaina Interneto svetainės skyrelyje „Prekės informacija“ bus rodoma perbraukta.

 

Tuo atveju, kai Prekė nebuvo parduota ilgiau nei 180 kalendorinių dienų, „Karuselle“ turi teisę, savo nuožiūra, taikyti Kainai iki 15% nuolaidą. Tokiu Prekė parduodama tik po to, kai Pardavėjas patvirtina naują Kainą. „Karuselle“ Komisinis mokestis yra pakoreguojamas pagal skalę, pateiktą žemiau 2.2 skyrelyje „Komisinis mokestis“.

 

Viso pardavimo proceso metu Pardavėjui bus pateikiama informacija, susijusi su Kaina, Pardavėjo Grynąja Kaina ir Komisiniu mokesčiu. Kiekvieną kartą, kai Prekė yra įtraukiama į parduodamų Prekių sąrašą arba jo Kaina sumažinama, Pardavėjas turės patvirtinti Pardavėjo Grynąją Kainą ir „Karuselle“ Komisinį mokestį.

 

2.1.4. Pardavėjo garantijos

 

Visi Pardavėjai patvirtina, kad jie turi teisę parduoti Prekes. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad įtraukdamas į sąrašą Prekę jokiu būdu nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų ir teisės aktų arba trečiosios šalies teisių.

 

Visi Pardavėjai besąlygiškai garantuoja, kad:

 

„Karuselle“ prašymu, Pardavėjas privalo pateikti „Karuselle“ visus dokumentus, kurie gali patvirtinti į sąrašą įtrauktų parduodamų Prekių nuosavybę ir/arba kilmę. „Karuselle“ pasilieka teisę pašalinti Pardavėjo Profilio informaciją ir/arba Prekės informaciją, jei Pardavėjas nepateikė dokumentų arba informacijos, kurią buvo prašoma pateikti. Pardavėjas neturi teisės reikalauti kompensacijos už bet kokį turinį, kuris „Karuselle“ buvo pašalintas dėl pirmiau nurodytų priežasčių.

 

Pardavėjas prisiima visą atsakomybę už prekiavimą bet kokia Preke, kuri yra parduodamas nelegaliai ir/arba pažeidžiant bet kokius kitus galiojančius įstatymus, teisės aktus arba trečiosios šalies teises. Tuo atveju, kai „Karuselle“ tapo žinoma apie bet kokių tokių parduodamų Prekių įtraukimą į sąrašą Interneto svetainėje, ji turi visas teises pašalinti atitinkamą Prekės informaciją ir/arba blokuoti Pardavėjo paskyrą, ir Pardavėjas neturi teisės reikalauti kompensacijos už bet kokio turinio pašalinimą įvykdytą minėtu pagrindu.

 

2.2 Komisinis mokestis

 

Už „Karuselle“ siūlomas paslaugas yra mokamas Komisinis mokestis, kurį „Karuselle“ išskaičiuoja iš Pirkėjo sumokėtos Prekės Kainos. „Karuselle“ apskaičiuoja Komisinį mokestį pagal nustatytą komisinio mokesčio skalę, kuri yra pateikta žemiau. Tais atvejais, kai Prekės vėl parduodami (t. y. pakartotinai įtraukiami į sąrašą), kaip aprašyta Prekių pirkimo sąlygų 2.5.4 skyrelyje, žemiau nurodytas fiksuotas Komisinis mokestis, netaikomas.

 

„Karuselle“ turi teisę į Komisinį mokestį tik tuo atveju, kai Prekė buvo parduota.

 

Komisinis mokestis apskaičiuojamas priklausomai nuo Prekės kainos, kurią pasiūlė Pardavėjas, pagal žemiau pateiktą skalę:

 

20 % (įskaitant mokesčius) kainoms, didesnėms nei 1999 EUR;

24 % (įskaitant mokesčius) kainoms nuo 500 iki 1999 EUR;

30 % (įskaitant mokesčius) kainoms nuo 250 iki 499 EUR;

31 % (įskaitant mokesčius) kainoms nuo 46 iki 249 EUR;

15 € (įskaitant mokesčius) kainoms nuo 16 iki 45 EUR.

 

„Karuselle“ pasilieka teisę bet kuriuo metu daryti Komisinio mokesčio skalės pakeitimus. Naudojama skalė, galiojanti tą dieną, kurią Prekė buvo įtraukta į parduodamų Prekių sąrašą. Visi Pardavėjai supranta ir sutinka, kad jų nepertraukiamas naudojimasis Interneto svetaine po bet kokio paskelbto Komisinio mokesčio skalės pakeitimo reiškia sutikimą su tokiu pakeitimu.

 

„Karuselle“ gali pasiūlyti pakeisti Pardavėjo Grynąją Kainą, kad Prekės Kaina atitiktų tokių kitų Prekių, kurie buvo įtraukti į sąrašą Interneto svetainėje, kainas ir/arba rinkos lūkesčius. Todėl Pardavėjai įsipareigoja su „Karuselle“ sąžiningai apsvarstyti Pardavėjo Grynosios Kainos ir Kainos dydį.

 

Pardavėjas Pirkėjui netaiko jokių papildomų mokesčių, nebent su „Karuselle“ buvo susitarta kitaip.

 

2.3. Prekės atitiktis ir atšaukimas

 

„Karuselle“ teikia nemokamą Prekės atitikties patikrinimo paslaugą, tais atvejais, kai Prekes parduoda Pardavėjai, kurie naudojasi „Karuselle“, kaip atstovo, paslaugomis.

 

Jeigu atitikties patikrinimo metu „Karuselle“ nustato, kad Prekė neatitinka Pardavėjo pateiktos Prekės informacijos (pvz., Prekės būklė yra blogesnė nei nurodyta aprašyme), „Karuselle“, atsižvelgdama į Pirkėjo pasirinkimą, turi: (i) veikti kaip tarpininkas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo ir derėtis su Pardavėju dėl Kainos sumažinimo, arba (ii) atšaukti Užsakymą ir grąžinti pinigus Pirkėjui.

 

Tuo atveju, kai Užsakymas buvo atšauktas dėl priežasčių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti, ir jei Pardavėjas pageidauja, kad Prekė būtų jam/jai grąžintas, „Karuselle“ išrašys Pardavėjui fiksuotos sumos 16 eurų, įskaitant visus mokesčius, sąskaitą faktūrą. Už Prekę, kurios atitikties patikrinimo rezultatai buvo neigiami ir/arba kuri buvo suklastotas, „Karuselle“ išrašo Pardavėjui sąskaitą faktūrą pagrįstoms tvarkymo išlaidoms atlyginti (išlaidos, susijusios su Prekės išsiuntimu į „Karuselle“, išlaidos nuotraukoms, kuriose Prekė atvaizduojamas „išryškintas“, išlaidos, susijusios su Prekės išsiuntimu Pardavėjui, ir kt.).

 

Tuo atveju, kai „Karuselle“ neturi galimybės grąžinti Prekę Pardavėjui, ypač kai Pardavėjas nesugeba priimti pristatytos siuntos ir kurjeris Prekę grąžina „Karuselle“ ir „Karuselle“ negali susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu arba telefonu, „Karuselle“ tampa Prekių, kurios nebuvo pareikalautos grąžinti savininke po šešių (6) mėnesių laikotarpio po to, kai „Karuselle“ gavo Prekes. Šios Prekės, esant reikalui, gali būti sunaikintos arba atiduotos labdarai.

 

2.4. Pardavimo procedūra ir mokėjimai

2.4.1. Saugumo priemonės

 

Jei Pirkėjo pateikta mokėjimo informacija yra sąmoningai neteisinga ir/arba apgaulinga, Pirkėjui nebus leidžiama užbaigti Užsakymo įforminimo. Tokiu atveju Pirkėjas ir Pardavėjas gaus elektroninio pašto pranešimą, kuriame informuojama, kokių priemonių ėmėsi „Karuselle”.

 

2.4.2. Užsakymo pateikimas ir pristatymas į Karuselle

 

Pardavėjas, kurio Prekę užsisakė Pirkėjas, per 24 valandas nuo Užsakymo pateikimo turi gauti Užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu, kuriuo Pardavėjas informuojamas, kad Prekė turi būti išsiųstas į „Karuselle“ atitikties patikrinimui.

 

Pardavėjas privalo išsiųsti Prekę per 3 (tris) darbo dienas po to, kai iš „Karuselle“ buvo išsiųstas Užsakymo patvirtinimas. Siuntoje neturi būti kitų daiktų (įskaitant, bet kokio pobūdžio ir bet kokios formos rinkodaros dokumentaciją), išskyrus Prekę ir jos priedus.

 

Pardavėjas taip pat turi gauti bet kokių siuntų išsiuntimą „Karuselle“ patvirtinančius dokumentus. „Karuselle“ neprisiima atsakomybės už bet kokį „Karuselle“ pristatytų Prekių sugadinimą arba praradimą.

 

Pardavėjas išlieka atsakingas už bet kokį Prekių sugadinimą arba praradimą iki to momento, kai išsiųstos Prekės perduodamos Pirkėjo nuosavybėn, nebent Prekės buvo pažeisti arba apgadinti dėl „Karuselle“ kaltės.

Jei „Karuselle“ negauna Prekės per 12 (dvylika) kalendorinių dienų po Užsakymo patvirtinimo, „Karuselle“ pasilieka teisę atšaukti minėtą Užsakymą ir atitinkamai turi apie tai informuoti Pirkėją ir Pardavėją.

 

Pardavėjas įsipareigoja „Karuselle“ išsiųsti švarias ir tinkamos prekinės išvaizdos Prekes (t. y. Prekes, kurie buvo išskalbti ir išlyginti, esant reikalui, išvalyti sausuoju būdu). Priešingu atveju „Karuselle“ gali pareikalauti, kad Pardavėjas sumokėtų pagrįstas valymo išlaidas ir gali išskaityti tokias išlaidas iš bet kokių sumų, kurias „Karuselle“ turi sumokėti Pardavėjui.

 

Siekiant išvengti skundų, Pardavėjas turi imtis ypatingų atsargumo priemonių pakuodamas Prekes, kurie turi būti išsiųsti (pvz., panaudojant tvirtesnius vokus, su polietileno plėvele su burbuliukais, ir tvirtesnes paketų sandarinimo medžiagas). Jei Pardavėjas „Karuselle“ siunčia daugiau nei vieną Prekę tuo pat metu, jie turi būti supakuoti viename pakete.

 

Tam, kad gautų mokėjimą, Pardavėjas turi pateikti „Karuselle“ savo banko rekvizitus. Pinigų pervedimams, kuriems leidimą turi duoti bankai, Profilio informacijoje pateiktas Pardavėjo vardas ir pavardė turi atitikti duomenis, kurie buvo pateikti banko sąskaitos rekvizituose.

 

Prekės išlieka Pardavėjo nuosavybe ir Pardavėjas prisiima riziką kol „Karuselle“ gauna visą Kainą iš Pirkėjo, įskaitant bet kokius mokesčius, apdorojimo ir Pristatymo išlaidas, ir išsiunčia Prekes Pirkėjui. Iki Prekės pristatymo Pirkėjui, Pardavėjas prisiima visą riziką, susijusią su Prekių sugadinimu ir praradimu.

 

2.4.3 Mokėjimų atlikimas

 

Kai „Karuselle“ gauna apmokėjimą už Prekes, laikoma, kad mokėjimą gavo Pardavėjas, o Pirkėjo įsipareigojimas atlikti Pardavėjui mokėjimą už Prekę laikomas įvykdytu. „Karuselle“ gali pervesti iš Pirkėjo gautus pinigus (atskaičius Komisinį mokestį ir kitas išlaidas, kaip nustatyta Sąlygose) tik į sąskaitą, kuri buvo atidaryta Pardavėjo vardu, o ne į bet kokio trečiojo asmens sąskaitą. Pardavėjas yra ir išlieka vienintelis asmuo, atsakingas už savo įsipareigojimų Pirkėjui įvykdymą, kai „Karuselle“ gauna mokėjimą, neatsižvelgiant į tai, ar pinigai yra pervesti ar dar tik turi būti pervesti į Pardavėjo sąskaitą.

 

 „Karuselle“ gautos sumos už parduotą Prekę turi būti pervestos Pardavėjui, atskaičius:

 

„Karuselle“ turi pervesti Pardavėjui Pardavėjo Grynąją Kainą ne vėliau nei per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po Užsakymo patvirtinimo. Pardavėjas aiškiai atsisako savo teisės reikalauti bet kokių sumų (pvz., palūkanų), kurios gali susikaupti dėl to, kad jis laikinai negali naudotis sumomis, kurias iš Pirkėjo gavo „Karuselle“.

 

Tuo atveju, kai Pardavėjas nesumoka „Karuselle“ mokėtinų sumų, „Karuselle“ vien tik savo iniciatyva ir išsiuntusi pranešimą Pardavėjui gali:

 

 

2.5. Prekių grąžinimas ir pinigų grąžinimas

 

 „Karuselle“, veikdama kaip atstovas, nėra jokios sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo šalis. Todėl pagal šias Sąlygas visi Pardavėjai yra atsakingi už savo įsipareigojimų nevykdymą ir ypač kai Pardavėjas nesugeba užtikrinti „apsisprendimo laikotarpio“, kaip aprašyta toliau, ir grąžinti pinigus arba kitaip kompensuoti už bet kokius Pirkėjo grąžintas Prekes, kurie neatitinka aprašymo, pateikto Prekės informacijoje, ir/arba yra su defektais.

 

Pardavėjai sutinka ir pripažįsta, kad „Karuselle“, veikdama kaip atstovas, nėra atsakinga už jų Prekių kokybę ir kiekį.

 

Profesionaliems Pardavėjams

 

Visi Profesionalūs Pardavėjai privalo gerbti šias bet kokio Pirkėjo teises:

 

 

Neprofesionaliems Pardavėjams

 

Visi Neprofesionalūs pardavėjai turi gerbti Pirkėjo teisę pateikti pretenziją dėl Prekių, kurios yra suklastotos arba parduodamos nelegaliai, kurios neatitinka pateiktos Prekės informacijos arba turi paslėptų defektų (įstatyminė garantija). Tokiais atvejais Pardavėjas privalo suteikti Kainos nuolaidą arba grąžinti visą sumą, kaip nurodyta Prekių pirkimo sąlygų 2.5.3 skyrelyje „Defektai arba neteisingas aprašymas”.

 

Visiems Pardavėjams

 

Visi Pardavėjai įsipareigoja priimti Prekes, kuriuos Pirkėjas grąžino dėl pagrįstos priežasties (kaip išdėstyta aukščiau), ir, atsižvelgiant į Pirkėjo pasirinkimą, grąžinti dalį arba visą pinigų sumą „Karuselle“, kuri vėliau visas gautas sumas turi pervesti Pirkėjui.

 

Bet kuriuo atveju, kai yra grąžinama dalis arba visa pinigų suma, visi Profesionalūs pardavėjai įsipareigoja kompensuoti bet kokias pervedimo į banko sąskaitą arba kortelę išlaidas, kurias patyrė „Karuselle“ dėl to, kad Prekės buvo nupirktos ir po to grąžintos. „Karuselle“ turi informuoti Pardavėją apie faktines sumas, kurios turi būti pervestos „Karuselle“, kaip pagrįsta tokių išlaidų kompensacija, prieš įvykdant lėšų grąžinimą.

 

Pardavėjai privalo grąžinti visas gautas sumas ir atlyginti bet kokias susijusias išlaidas (taip pat ir Komisinio mokesčio praradimą), kurias patyrė „Karuselle“ ir/arba Pirkėjas, kai:

 

2.6. Suklastotos arba nelegalios Prekės

 

Tuo atveju, kai yra nustatoma, kad Prekės yra suklastoti arba nelegalūs, jos yra nedelsiant pašalinami iš Interneto svetainės, o Pardavėjo paskyra suspenduojama šešių (6) mėnesių laikotarpiui. Tuo atveju, kai suklastotos arba nelegalios Prekės pas tą patį Pardavėją aptinkami dar kartą, Pardavėjo paskyra pašalinama ir jis/ji negalės užsiregistruoti Interneto svetainėje 5 (penkerius) metus.

 

Pardavėjas prisiima riziką, kad tokios Prekės gali būti konfiskuotas kompetentingų institucijų (pvz., policijos, muitinės tarnybos ir kt.) arba minėto prekių ženklo savininko, kuris gali turėti teisę sunaikinti Prekę.

 

Pardavėjas prisiima visą atsakomybę už suklastotų ir/arba nelegalių Prekių pardavimą, ir „Karuselle“ nėra atsakinga už bet kokią teisinę procedūrą, kuri buvo pradėta po tokių Prekių pardavimo.

 

Kilus abejonėms dėl Prekės kilmės autentiškumo, „Karuselle“ pasilieka teisę paprašyti, kad Pardavėjas pateiktų bet kokią dokumentaciją, patvirtinančią minėto Prekės kilmės autentiškumą, ir suspenduoti Pardavėjo paskyrą, kol tokie dokumentai bus pateikti.

 

2.7. Papildomos sąlygos Profesionaliems pardavėjams

 

Profesionalus Pardavėjas turi nurodyti savo Profesionalaus Pardavėjo statusą, susikurdamas savo paskyrą Interneto svetainėje.

 

Visi Profesionalūs Pardavėjai turi tinkamai vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, susijusius su vartotojų apsauga, ir turi užtikrinti, kad:

 

Profesionalūs Pardavėjai taip pat yra atsakingi už visų būtinų dokumentų pateikimą atitinkamoms kontroliuojančioms institucijoms, laikantis galiojančių įstatymų ir teisės aktų (įskaitant pareigas įregistruoti savo verslą / veiklą ar mokėti mokesčius).

 

„Karuselle“ pasilieka teisę paprašyti, kad Profesionalūs Pardavėjai pateiktų papildomą informaciją, patvirtinančią jų tapatybę ir adresus, kad turėtų galimybę patikrinti ir turėti tokią informaciją per visą paskyros naudojimo laikotarpį ir 5 (penkerius) metus po to, kai paskyra buvo uždaryta.